Inzage medisch dossier

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen.

Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG.

KNMG Inzage medisch dossier

Na overlijden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier

Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.


 

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente. U kunt uw aanvraag doen door gebruik te maken van de voorbeeldbrieven van de NPCF. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Legitimatie

Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
Voor meer informatie over 'Inzage in uw dossier' kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden.

Download brochure 


 

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).


Bij het inschrijven bij uw nieuwe huisarts zal deze u elektronisch aanmelden in zijn praktijk. Wij krijgen hier automatisch een bericht van en kunnen daarna pas uw dossier via een beveiligde lijn, elektronisch naar uw nieuwe huisarts sturen. Wij mogen dit alleen, indien u daar toestemming voor geeft.

Dit kunt u doen door ons te bellen en aan te geven wie uw nieuwe huisarts wordt, of doordat uw nieuwe huisarts een inschrijfformulier met uw handtekening naar ons mailt. Wij printen uw dossier dus niet uit op papier.
U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

Meer informatie kunt u hier vinden:


1. Informatie van de Patiëntenfederatie NPCF

2. Brochure Een andere huisarts kiezen: informatie voor patiënt en huisarts