Klachten

Wij vinden een goed contact tussen huisarts en patiënt heel belangrijk. Wij willen graag goede zorg verlenen op basis van wederzijds vertrouwen. Als u tips voor verbetering heeft, horen we dat graag van u. 

Mochten er zaken zijn waar u minder tevreden over bent, bespreek deze klacht met uw huisarts.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer

088 - 022 91 00

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op de website van SKGE.

skge.nl

Wij wijzen u erop dat de huisartsendienst een eigen klachtenregeling heeft.

Onze Huisartsen