Medische verklaring

Uw huisarts mag als uw behandelde kunst, op verzoek van derden (bijvoorbeeld werkgever, school, verzekering of gemeente) niet-benoemde verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek.

Als u toch zo'n medische verklaring nodig heeft, dient u zich te wenden tot een afzonderlijke kunst. In principe dient dit door de aangevraagde aanvraag te worden geregeld. Ook voor medische keuringen (rijbewijs, verzekering) dient u zich te wenden tot een afgesloten kunst. Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming de minimale gegevens door aan de keurende kunsten. 

KNMG Weigering verklaring.

 

Waarom is dit?

De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met zijn/haar patiënten. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt gedeeld. Daarom kan van hem/haar nooit een vermoeden worden verwacht over het recht op een voorziening.

De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedure is vastgelegd. Voor rijbewijskeuringen kunt u zich wenden tot het CBR of rijbewijskeuring.com. Voor keuringen bij 75+, zie de website van de ANBO.